Zpracování dat

Korektní zpracování dat je nedílnou součástí každého výzkumu. Firemní databáze a již provedené výzkumy schraňují často nedoceněné bohatsví. Vedle primárních dat každého projektu (možná odkaz na „slovník") proto zpracováváme i sekundární data (možná odkaz na „slovník") a vlastní data klientů.

Statistická analýza obvykle zahrnuje širokou škálu úkonů od:

  • čištění a kontroly
  • transformace dat
  • analýza univariační, bivariační a multivariační, včetně pokročilých metod (modelling, faktorová nebo shluková analýza)
  • prezentaci a explanaci výsledků

Vstupní formáty mohou variovat od MS Excel, MS Access přes XML a SQL. Výstupy podle dohody a přání klientů.

2011 Copyright DATAFACTORY, info@datafactory.cz, +420 604 597 865