Marketingový výzkum a poradenství

naše služby obsahují jak výzkumy spotřebitelské (B2C) tak výzkum firemního prostředí (B2B). Naším úkolem je řádně navrhnout design výzkumných projektů, tj. kombinace metod a technik tak, aby efektivně a reliabilně odpověděl na otázky/zadání klientů. K nejčastějším se řadí:

desk research/ sekundární analýza dat
tzn. vyhledání, kombinace, analýza a interpretace již publikovaných dat (např. data národních i mezinárodních statistických úřadů, závěrečných zpráv firem a komerčních databází), ev. analýza a interpretace již existujících dat z minulých výzkumů

stanovení /odhad velikosti trhu, tržních podílů Vaší společnosti a/nebo Vašich konkurentů.

definice image značky a definice tržních příležitostí pro vaši budoucí marketingové strategie, ev. její redefinici.

průzkum spokojenosti zákazníků: loajální spokojení zákazníci jsou pro každou společnost dlouho budovanou incesticí; znalost jejich preferencí a spotřebního chování pomůže tuto investici dlouhodobě ochránit.

segmentace zákazníků definuje a popíše skupiny zákazníků podle jejich specifického chování a preferencí; pomůže efektivně nastavit marketingovou komunikace vůči každé skupině a tím šetří vaše náklady.

pre-testy, testování designu obalů, letáků, časopisů pomůže přesněji definovat designové a grafické nároky vašich zákazníků; oslovíte právě ty, které oslovit chcete.

mystery shopping a mystery call, metoda jež zúčastněným pozorováním odhaluje silné a slabé stránky prodejního personálu/procesu, loyajalitu nebo odborné schopnosti personálu

store-cheking, monitoring a mapování sortimentu a jeho nejrůznějších charakteristik

ad-hoc projekty množství řešení výzkumných projektů je stejně mnohostranéa obsáhlé jako sám život; „na míru ušité" řešení vám dá odpovědi na vaše otázky.

2011 Copyright DATAFACTORY, info@datafactory.cz, +420 604 597 865