víte že:

...v Brně podle dat ze sčítání plánují stavby nových silnic nebo úpravy v MHD?

...na konci roku 2009 pripadalo na 1 volné pracovní místo v Olomouckém kraji 50,1 uchazečů, zatímco v Praze jen 3,5 uchazeče?

MARKETINGOVÝ VÝZKUM
A PORADENSTVÍ

DATAFACTORY provádí širokou škálu výzkumů spotřebitelského (B2C) a firemního prostředí(B2B). Nabízíme informace o trzích střední a východní Evropy zejména malým
a středním podnikům.

ZPRACOVÁNÍ DAT

DATAFACTORY zpracovává nejen data výzkumů, ale nabízí i poradenství a zpracování externích dat klientů,
datamining nebo tvorbu databází.

Statistické metody variují od jednoduchých tabelací po pokročilé statistické metody (faktorová a shluková analýza, regrese, časové řady atd.).

2011 Copyright DATAFACTORY, info@datafactory.cz, +420 604 597 865